Ikkunat

Vanhan ikkunan kunnostaminen kannattaa aina

Täyspuisten ikkunoiden elinikä on halutun pituinen. Yleissääntönä voidaan pitää huoltovälinä n. 5 vuotta ja täyskunnostuksen tarpeessa ikkunat ovat n. 15-20 vuoden välein, riippuen siitä, kuinka huolellisesti ja minkälaisilla materiaaleilla huoltomaalaukset on suoritettu. Myös ilmansuunnat vaikuttavat ikkunoiden kuntoon. Talon eri puolilla voivat ikkunat olla eri kuntoisia.

Ikkunan elinikään voi siis itse vaikuttaa huoltamalla ne oikea-aikaisesti.

Puuosat korjataan vain niiltä osin, kuin on tarpeen. Yleensä vanhojen ikkunoiden valmistuksessa on käytetty tiheäsyistä ja hyvälaatuista sydänpuuta, joka oikein pintakäsiteltynä kestää sukupolvelta toiselle.

Vanhan talon ilmettä ja henkeä ei tule muuttaa uusilla ikkunoilla. Pahimmassa tapauksessa talo ikkunoiden ympärillä muuttuu, jos siihen tuodaan vieraita elementtejä ja muutetaan siten talon rakennetta.

ikkunat.jpgrivitalon_ikkuna-aukkojen_korjaus_kunnostus_ja_smyygien_maalaus_helat_ja_kaihtimet_uusittu_jpeg.jpg


Keski-ikäisten ikkunoiden kunnostus ja huolto

Elementtirakentamisen aikakauden ikkunat ovat kunnostettavissa siinä missä vanhatkin. Niiden oikea-aikainen huoltomaalaus sekä tiivistys tai täyskunnostus lisää niidenkin käyttöikää pienentäen kokonaiskustannusta talon koko elinkaaressa.

Jos aikoinaan on pintakäsittelyyn valittu vääriä materiaaleja, eikä puu ole päässyt kuivumaan maalin alla, on puitteessa mahdollisesti lahovikoja. Näiden laho-osien vaihtaminen on tarpeen. Monesti riittää vain alapuun vaihto uuteen ja lasituslistojen uusinta. Tällöin suosittelemme ikkunalle täyskunnostusta, jolloin lasit irroitetaan ja koko puite puhdistetaan ja käsitellään kohteeseen valituilla materiaaleilla.

Uudet ikkunat

Ikkunavalmistajat antavat ohjeita ikkunoiden huoltovälistä ja käytettävistä materiaaleista. Täyspuiset ikkunat tulee huoltaa säännöllisesti. Jotkut tehdasvalmisteiset ikkunat saattavat olla huoltomaalauksen tarpeessa jo muutaman vuoden jälkeen.

Tarvittaessa koko ikkuna voidaan tehdä uudestaan vanhan mallin mukaan.

Lasit ja lasitus

Vanhojen ikkunoiden lasit ovat ilmeikkäitä ja arvokkaita. Niitä ei tule vaihtaa turhaan. Lasit merkitään, puhdistetaan ja asennetaan takaisin samaan puitteeseen. Rikki menneiden tilalle on saatavilla vanhaa lasia, joka korvaa ulkonäöltään alkuperäistä.

Lämpölasit ja tiivistäminen

Lämpölasielementeille niiden valmistajat lupaavat käyttöiäksi n. 15 vuotta. Lämpölasit ovat vaihdettavissa siinä missä muutkin. Asennamme myös tasolasi-ikkunoihin lämpölasit tarvittaessa. Menetelmät vaihtelevat puitteen profiilin mukaan. Tiivistys tulee suorittaa aina samalla, muutoin kunnostus menee hukkaan. Lämpölasielementti kaksi-puitteisessa ikkuna-aukossa asennetaan aina sisäpuitteeseen. Lämpölasielementtien ja tiivistyksen avulla saadaan lämmönhukka kuriin ja äänieristystä tehostettua (talon lämmönhukasta n. 15% johtuu ikkunoista).

Tiivistämiseen suosittelemme puitteeseen nykyaikaista silikonitiivistettä, joko uraan tai liimattuna ja asennetaan kunnostettuun puitteeseen tai karmiin.

Helat

Vanhojen ikkunoiden helat pyritään säilyttämään. Ne puhdistetaan ja ruostesuojataan. Kulmavahvikkeet (ns. kulmaraudat) ovat usein irronneet ja ruostuneet. Niiden kunto tarkistetaan ja vain tarvittaessa vaihdetaan uusiin. Mikäli vahvikkeet ovat ulkopuolella, on mahdollista harkita niiden siirtämistä sisäpuolelle täyskunnostuksen yhteydessä. Tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti, myös puitteen profiili ja toimintatapa vaikuttaa asiaan.

Yleistä ikkunoiden kunnostuksesta

Ikkunoiden kunnostus tehdään verstaalla siihen sopivissa lämpötiloissa. Jos puitteet ovat kosteat, ne tulee kuivattaa ennen käsittelyä.

Tiloissamme on mahdollista kunnostaa kerralla kymmeniä puitteita viikossa. Kokonaisaika yhden puitteen kunnostukseen vaihtelee sen mukaan mitkä pintakäsittelymateriaalit siihen on valittu ja paljonko puuosia vaihdetaan.

Yleisesti perinteisin menetelmin yhden puitteen kunnostukseen menee n. 3-5 vkoa kuivumisaikoineen. Uuden teknologian pintakäsittelymateriaalien kuivumisajat ovat nopeat, jolloin käsittelyaika on vain 1-2 vkoa.